Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád internetu

28. 9. 2009

 

Provozní řád internetu

 
Obecní knihovna v Horní Radouni umožní přístup na Internet za těchto podmínek:

 

1.       Zájemce nemusí být registrovaným uživatelem obecní knihovny

2.       Zájemce starší 15-ti let předloží platný občanský průkaz, pokud není v místě   

         bydliště znám

3.       Děti do 15-ti let musí předložit písemný souhlas rodičů, kteří tím přebírají   

         odpovědnost za případnou škodu či mravní újmu, ke které mohou děti  

         nevhodným využíváním této služby přijít

4.       Obvyklá doba využití služby je 30 minut s tím, že tuto dobu je možné prodloužit,   

          pokud není jiný  zájemce

      5.      U jedné stanice mohou pobývat maximálně 2 osoby současně

6.      Dobu pobytu na Internetu je možné předem rezervovat

7.      Uživatelé mohou:
 - vyhledávat informace pomocí protokolu http - stránky www
 - stahovat vyhledávané informace na originální disketu pro jednorázové použití,

        zakoupenou v knihovně za 15,- Kč.
 - používat elektronickou poštu prostřednictvím veřejně přístupných služeb 

        (např. post.cz, seznam.cz, apod.)

      8.     Uživatelé nesmí:
             - zapínat, vypínat či resetovat počítač
             - provádět změny v konfiguracích programů
             - při stahování informací používat vlastní donesený nosič
             - instalovat a spouštět vlastní programy
             - vyhledávat, prohlížet a stahovat z Internetu stránky obsahující pornografii,

               propagující rasismus, nábožensky a národnostně urážející a podněcující k násilí 

               a užívání drog, případně takové informace vytvářet či šířit

     9.     Uživatelé jsou povinni:
             - dbát pokynů pracovníka knihovny nebo pověřeného pracovníka Obecního úřadu
             - při jakékoli nejasnosti si vyžádat odbornou pomoc
             - neodstraňovat vzniklé závady
             - dodržovat ustanovení provozního řádu

  10.        Přístup na Internet je neplacenou službou 

               Připojení je realizováno prostřednictvím digitální komutované linky.

               Tisk jedné strany černobílého textu stojí 3,- Kč

  11.        V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán z knihovny.

 

 

 

V Horní Radouni dne :  10. 5. 2009